ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ

ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ

Народни танци

ръководител Галина Гавраилова

Вокална студия

ръководител д-р Валентина Георгиева

Английски език

учител Камелия Панайотова

Йога за деца

учител Светлана Лазарова