Прием в ДГ "Здравец"

Приемът на децата в ДГ ” Здравец” става по желание и по избор на родителите или настойниците, съгласно Наредба на Общинския съвет за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и ясли на територията на община Балчик.

http://www.balchik.bg/bg/infopage/2430-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b2