За нас

За нас

Детска градина № 1 “Здравец” е общинска детска градина, създадена през 1949г. в гр. Балчик. Днес тя има една сграда с капацитет 90 деца, разпределени в четири възрастови групи, за които с много любов се грижат висококвалифицирани педагози. В ДГ № 1 “Здравец” са създадени всички условия за работа с деца в позитивна, здравословна, интерактивна и подкрепяща образователна среда.

Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират щастливо детство.

Мисията на ДГ №1”Здравец” е:

• да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;

• да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;

• да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;

• да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

Визията на детска градина №1”Здравец”

Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

Предпочитана среда за 2–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.

Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.

Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.